Politica de calitate și mediu

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE CALITATE

Pentru a satisface cât mai pe deplin nevoile clienților noștri precum și pentru a păstra, respectiv a îmbunătăți calitatea produselor noastre operăm un sistem de management al calității, sistem ce a fost certificat din anul 1998 conform standardului MSZ EN ISO 9002:1994, din anul 2001, conform standardului MSZ EN ISO 9001:2000, iar din anul conform standardului MSZ EN ISO 9001:2009. Din 2017, este certificată conform standardelor MSZ EN ISO 9001: 2015 și MSZ EN ISO 14001: 2015.

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE MEDIU

Pentru a satisface cât mai pe deplin nevoile clienților noștri precum și pentru a păstra, respectiv a îmbunătăți calitatea produselor noastre operăm un sistem de management al calității, sistem ce a fost certificat din anul 1998 conform standardului MSZ EN ISO 9002:1994, din anul 2001, conform standardului MSZ EN ISO 9001:2000, iar din anul conform standardului MSZ EN ISO 9001:2009Conducătorii companiei PoliCell Kft. și toți angajații săi se angajează să protejeze mediul, respectând legile, actele normative și reglementările aplicabile și să prevină poluarea mediului. Prin urmare, în activitățile noastre, acordăm o atenție deosebită utilizării economice a resurselor de mediu, precum și reducerii și eliminării efectelor nocive.

RECICLARE

Datorită angajamentului nostru față de mediu și în spiritul reciclării, oferim tuturor partenerilor noștri oportunitatea de a returna produsele de polietilenă – folosite de către ei – într-o stare curată, pe care, prin sortare și regranulare, le transformăm în granule potrivite pentru a fabrica din nou produse finite.

 

În timpul fabricării produselor acordăm atenție faptului ca, materialele utilizate să fie în conformitate cu cerințele de mediu:

  • să respecte prevederile legilor și actelor normative;
  • materialele utilizate să nu fie dăunătoare pentru mediu;
  • să fie utilizată cât mai puțină energie posibilă pentru activitățile de producție și pentru funcționarea mașinilor și echipamentelor;
  • substanțele eliberate în mediu să provoacă daune cât mai minime posibile;
  • promovăm sentimentul de responsabilitate pentru mediu la angajații noștri de la toate nivelurile;
  • în cazul fabricării de produse, impactul asupra mediului al fiecărui proces nou este evaluat pentru a se potrivi cu stadiul actual al tehnicii;
  • prin revizuiri periodice, conducerea evaluează eficacitatea sistemului de management de mediu pe baza acțiunile întreprinse și asigură realizarea obiectivelor specificate.

Toate acestea sunt obținute de către noi printr-un efectiv de echipamente bine întreținute și le realizăm printr-un personal bine instruit, care se perfecționează în mod continuu.

Pentru a ne atinge obiectivele, pe lângă standardul MSZ EN ISO 9001:2000, din data de 1 iulie 2008, am introdus un sistem de management de mediu care să respecte cerințele standardului MSZ EN ISO 14001:2005, prin sprijinul Uniunii Europene, co-finanțat de către Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional de Dezvoltare Economică al Planului de Dezvoltare Ungaria Nouă, cu ajutorul material al Centrului Maghiar de Dezvoltare Economică (Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.) acordat pe calea unui concurs de proiect.

În viitor, vom opera cele două ca un sistem integrat de management, asigurând în mod constant îmbunătățirea acestuia!

 

 

Certificate